ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ – POLEMI TULIP FESTIVAL – Πλατεία Κέντρου Νεότητας Πολεμίου – Κυριακή, 1 Απριλίου στις 11:30 π.μ.

festival.jpg

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ – POLEMI TULIP FESTIVAL

Κυριακή, 1 Απριλίου στις 11:30 π.μ.

Πλατεία Κέντρου Νεότητας Πολεμίου

Youth Center Square

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1827437687300816